Schooluren - vooropvang - naopvang - avondstudie

SCHOOLUREN

De lessen beginnen in de voormiddag om 8.40 uur en eindigen om 11.50 uur. Enkel op woensdag eindigt de les op 11.55u

De lessen herbeginnen ‘s middags om 13.00 uur en eindigen om 15.25 uur.

We verwachten iedereen tijdig op school, dus voor het belsignaal van 8.40u. Maak er een goede gewoonte van dat ook uw kleuter tijdig op school is.

Wanneer de jongste kleuters voor het eerst naar school komen,  is het goed slechts net op tijd te komen. Zij worden na het belsignaal rechtstreeks naar de klas gebracht. Het afscheid is dan zo kort mogelijk.

Het is ook belangrijk bij het einde van de lessen  tijdig aanwezig te zijn.

VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG

De school zorgt voor de voor- en naschoolse kinderopvang.

Deze wordt verzorgd door vrijwillige ouders. Kinderen die voor 8.25 uur in de school aanwezig zijn, moeten omwille van de veiligheid naar de opvang.

We vragen dan ook dat de ouders de uren van de naschoolse opvang respecteren.. Bij onvoorziene omstandigheden wordt de verantwoordelijke van de naschoolse opvang verwittigd via het nummer van de school. (03/312 35 10) Wanneer kinderen na 18u worden opgehaald, wordt een extra vergoeding aangerekend.

Kinderen worden nooit alleen achter gelaten op school. Het schoolreglement is ook van toepassing tijdens de voor-  en naschoolse opvang en de tijdens de middagopvang.

  1. Voorschoolse opvang :

De voorbewaking begint om 7.30 uur en duurt tot 8.25 uur

Kinderen betalen hiervoor 1 euro ongeacht de tijdsduur tussen begin- en einduur.

Vanaf het derde kind van hetzelfde gezin bedraagt de bijdrage 0,50 euro.

  1. Naschoolse opvang :

De naschoolse opvang begint om 15.40 uur en duurt tot 18.00 uur. Deze wordt opgedeeld in 2 beurten. De eerste periode duurt tot 17.00 uur en de tweede tot 18.00 uur. Voor de eerste periode wordt 1,50 euro aangerekend. Vanaf het derde kind van hetzelfde gezin bedraagt de bijdrage 0,75 euro. Nabewaking tussen 17.00 en 18.00 kost 0,75 euro per begonnen half uur (vanaf 3de kind 0,40 euro per begonnen half uur). Op woensdagmiddag duurt de naschoolse opvang van 12.10 uur tot 13.00 uur en kost ze 1,50 euro per beurt. Vanaf het derde kind van hetzelfde gezin bedraagt de bijdrage 0,75 euro.

  1. Avondstudie :

Er is een avondstudie voorzien op maandag, dinsdag en donderdag. Dit is geen bijles, maar een gelegenheid om huiswerk te maken, lessen te leren, te lezen of ander stil werk  te verrichten. De prijs hiervoor bedraagt 1,50 euro per dag. De avondstudie gebeurt onder toezicht van een leerkracht.

De studie begint steeds om 15.40 uur en eindigt voor de kinderen van het  derde leerjaar om 16.10 uur. Voor de leerlingen van de hogere klassen eindigt de studie om 16.30 uur. Na de avondstudie kunnen de kinderen terecht in de naschoolse opvang, zonder bijbetaling tot 17.00 uur.

Bij al deze vormen van extra opvang op school wordt de verantwoordelijkheid voor de kinderen onmiddellijk overgedragen op de ouders bij het afhalen van de kinderen. Kinderen die de opvang verlaten hebben, kunnen niet terugkeren naar de opvang. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat kinderen opnieuw naar de nabewaking gaan wanneer ouders naar een oudercontact komen. Wanneer kinderen door omstandigheden afgehaald worden door derden (tante, ouders van klasgenoten, …) wordt de verantwoordelijke van de school op voorhand op de hoogte gebracht door de betrokken ouders. Uitzonderingen op deze regel kunnen besproken worden met de directie.